JOGI FELHÍVÁS

Köszönjük, hogy úgy döntött, hogy meglátogat minket. Szeretnénk, ha az oldalunkon szerzett élménye a lehető legjobb lenne.

Szolgáltatásaink igénybevételéhez Ön kijelenti, hogy nagykorú, és a nemzeti jognak megfelelően elegendő jogképességgel rendelkezik szolgáltatásaink igénybevételéhez.

A weboldalra való belépés és a weboldalon való navigálás, illetve a szolgáltatások igénybevétele a jelen általános feltételek mindegyikének kifejezett és teljes körű elfogadását jelenti, beleértve mind az egyes promóciókhoz meghatározott különleges feltételeket, mind az adatvédelmi szabályzatot és a sütiket, amelyek a személyes adatok védelmére vonatkozó hatályos szabályozással kapcsolatosak. Kérjük, figyelmesen olvassa el ezeket, hogy megtudja, milyen adatokat gyűjtünk a weboldalunkon keresztül, milyen célból, és milyen jogok illetik meg Önt ezzel kapcsolatban.

1. Azonosítás és tulajdonjog.

Az információs társadalom és az elektronikus kereskedelem szolgáltatásairól szóló, 2002. július 11-i 34 / 2002. évi 34. törvény 10. cikkelyének megfelelően a Tulajdonos elérhető teszi az azonosító adatait.

TULAJDONOS: PROVACUNO
ADÓSZÁM: G87305009
CÍM: Av. de Pío XII, nº 6, 3º, 28016 – Madrid

TULAJDONOS: Organización Interprofesional Agroalimentaria del Ovino y Caprino de Carne
ADÓSZÁM: G83076810
CÍM: C/ Agustín de Bethancourt nº 17, 4ª Planta, 28003 – Madrid

E-mail: hello@europeananimalwelfare.eu

URL: www.europeananimalwelfare.eu

2. Az weboldal célja

A weboldal célja, hogy az Európai Bizottság által finanszírozott, a spanyol INTEROVIC és PROVACUNO szakmaközi szervezetek által indított európai állatjóléti kampány internetes támogatására szolgáljon.

3. A használat feltételei

A weboldal használata a Felhasználó feltételét biztosítja, és feltételezi az oldalakon szereplő összes záradék és felhasználási feltétel teljes körű elfogadását:

-Jogi nyilatkozat.

-Adatvédelmi irányelvek.

-Sütikre vonatkozó irányelvek.

Amennyiben nem ért egyet a fenti záradékok és feltételek mindegyikével, kérjük, tartózkodjon a weboldal használatától.

A weboldalhoz való hozzáférés semmilyen módon nem jelenti a Tulajdonossal való üzleti kapcsolat kezdetét.

A termékekkel vagy szolgáltatásokkal, árakkal és jellemzőkkel kapcsolatos adatokat és információkat, illetve a Weboldalon keresztül kínált egyéb releváns adatokat a Szállítók és harmadik fél vállalatok állíthatják elő, szolgáltathatják és frissíthetik. Ilyen esetekben sem az INTEROVIC, sem a PROVACUNO nem felelős az ilyen adatokért és információkért, és nem vállal kötelezettséget ezekkel kapcsolatban.

A Felhasználó vállalja, hogy az elérhető tartalmakat, szolgáltatásokat, alkalmazásokat és eszközöket megfelelően használja, a jogszabályok és a jelen általános használati feltételek, valamint adott esetben az egyes szolgáltatásokhoz és alkalmazásokhoz való hozzáférésre vonatkozóan esetlegesen megállapított különleges feltételek betartásával, mindig tiszteletben tartja a többi Felhasználót.

A jelen Általános Használati Feltételek Felhasználó általi teljes és/vagy részleges megsértése esetén a tulajdonosok fenntartják a jogot, hogy a Felhasználó előzetes értesítése nélkül megtagadják a webhez való hozzáférést.

4. A Felhasználó általános kötelezettségei

A Felhasználó a jelen Általános Felhasználási Feltételek elfogadásával kifejezetten elfogadja a következőket:

– Nem végez semmilyen olyan tevékenységet, amelynek célja a weboldal funkcióinak, eszközeinek, tartalmának és/vagy infrastruktúrájának károsítása, blokkolása, megrongálása, használhatatlanná tétele, ideiglenes vagy végleges túlterhelése, oly módon, hogy az megakadályozza a weboldal rendes használatát.

– Megóvja és fenntartja a Felhasználónévhez kapcsolódó jelszavak titkosságát, felelősséget vállalva az ilyen személyes és nem átruházható jelszavak harmadik felek általi használatáért.

– Ne hozzon be vagy tegyen rágalmazó vagy becsületsértő tartalmakat, mind más Felhasználókról, mind a tulajdonosokon kívüli harmadik fél vállalatokról.

– Nem használhatja a jelen Webhelyen található anyagokat és információkat tiltott és/vagy a jelen Általános Felhasználási Feltételekben kifejezetten tiltott célokra, valamint az egyes alkalmazások és/vagy segédprogramok esetében meghatározott, a tulajdonosok, a felhasználók és/vagy harmadik felek jogaival és érdekeivel ellentétes különleges feltételekre.

– Nem kínálhat vagy terjeszthet termékeket és szolgáltatásokat, illetve nem tehet kéretlen reklámot vagy kereskedelmi közleményeket más Felhasználók és látogatók számára.

A Felhasználó felel minden olyan kárért, amelyet a tulajdonosok vagy bármely harmadik fél a jelen „Általános használati feltételek” vagy a jogszabályok alapján rá vonatkozó bármely kötelezettségének megszegése miatt az oldalhoz való hozzáférés és/vagy az oldal használata kapcsán elszenvedhet.

5. Szellemi és ipari tulajdon

A weboldal, a rajta található oldalak és az azokon található információk vagy elemek (beleértve a szövegeket, dokumentumokat, fényképeket, rajzokat, grafikai ábrázolásokat stb.), valamint a logók, védjegyek, kereskedelmi nevek vagy más megkülönböztető jelek szellemi és/vagy ipari tulajdonjogok által védettek, amelyeknek a tulajdonosok a tulajdonosai, vagy amelyek használatára és nyilvános közlésére a jogos tulajdonosok engedélyt adtak.

A Felhasználó köteles a tartalmakat gondosan és helyesen, a törvényeknek, az erkölcsnek és a közrendnek megfelelően használni. A tulajdonosok engedélyezik a Felhasználó számára a weboldalon található információk megtekintését, valamint a magánjellegű reprodukciók készítését (egyszerű letöltési és tárolási tevékenység a számítógépes rendszerükben), feltéve, hogy ezek kizárólag személyes használatra szolgálnak. Ez semmilyen esetben nem jelent felhatalmazást vagy engedélyt a tulajdonjogokra.

A Felhasználó nem jogosult a jelen Weben található információk terjesztésére, módosítására, átadására vagy nyilvános közlésére semmilyen formában és bármilyen céllal.

6. Linkek

A harmadik felek webhelyeihez vagy weboldalaihoz vezető kapcsolatok és linkek kizárólag a Felhasználó számára történő felhasználás céljából kerültek létrehozásra. A tulajdonosok semmilyen módon nem felelősek ezekért vagy tartalmukért.

A tulajdonosok nem vállalnak felelősséget a jelen webhely tartalma és az azon kívül található tartalmak közötti linkek létezéséért, illetve a jelen webhelyen kívüli tartalmak bármilyen más említéséért. Az ilyen linkek vagy említések kizárólag tájékoztató jellegűek, és semmiképpen sem jelentik a tulajdonosok és az ilyen tartalmak szerzői és/vagy kezelői vagy az oldalak tulajdonosai közötti támogatást, jóváhagyást, marketinget vagy bármilyen kapcsolatot a tulajdonosok és a személyek vagy szervezetek között, ahol ezek a tartalmak vannak.

A weboldalra mutató linkek létrehozásához a portál tulajdonosainak kifejezett írásbeli engedélye szükséges.

7. Felelősség

A tulajdonosok nem garantálják a folyamatos hozzáférést, sem a portál oldalain található elemek és információk helyes megjelenítését, letöltését vagy hasznosságát, amelyeket a portálon található elemek és információk akadályozhatnak, akadályozhatnak vagy megszakíthatnak olyan tényezők vagy körülmények miatt, amelyek nem állnak az ellenőrzésük alatt vagy nem tartoznak az ellenőrzésük alá, illetve amelyeket az interneten lévő számítógépes vírusok létezése okoz.

A tulajdonosok nem vállalnak semmilyen felelősséget az alábbiak által okozott károkért, veszteségekért, követelésekért vagy költségekért:

(i) a távközlési vonalak és hálózatok hibái vagy bármely más, a tulajdonosok ellenőrzési körén kívül eső ok által okozott zavarok, megszakítások, hibák, mulasztások, kihagyások, késedelmek, blokkolások vagy lekapcsolások.

(ii) Jogellenes behatolások bármilyen rosszindulatú program és bármilyen kommunikációs eszköz, például számítógépes vírus vagy bármely más eszköz használatával;

(iii) A weboldal helytelen vagy nem megfelelő használata.

(iv) Biztonsági vagy navigációs hibák, amelyeket a böngésző hibás működése vagy nem frissített verziók használata okoz.

A tulajdonosok nem felelősek és semmilyen esetben nem vállalnak felelősséget a felhasználókkal és harmadik felekkel szemben olyan cselekményekért, amelyek a tartalom továbbítása, terjesztése, tárolása, rendelkezésre állása, átvétele, megszerzése vagy az ahhoz való hozzáférés miatt harmadik félnek a szellemi és ipari tulajdonjogok, üzleti titkok, bármilyen szerződéses kötelezettségvállalás, becsülethez, személyes és családi magánélethez és képmáshoz való jog, tulajdonjogok és bármely más, harmadik félhez tartozó jog megsértésével járó cselekmények végrehajtásával járhatnak.

8. A személyes adatok védelme

A személyes adatok feldolgozásának teljes szabályzata az Adatvédelmi szabályzatban található, amely a jelen Általános Szerződési Feltételek szerves részét képezi, de az egyszerűség kedvéért külön dokumentumban helyeztük el: 

Adatvédelmi nyilatkozat.

9. Jogszabályok

A jelen jogi nyilatkozatra és annak feltételeire a spanyol jog az irányadó, és a spanyol jog szerint kell értelmezni. A felhasználó pusztán a weboldalra való belépés vagy a regisztrált felhasználói státusz megszerzésének tényével visszavonhatatlanul hozzájárulását adja ahhoz, hogy az illetékes bíróságok alapértelmezés szerint tárgyalhatnak minden olyan jogi eljárást, amely a jelen feltételekből, vagy a jelen weboldal használatából, vagy az Ön által végzett navigációból ered, vagy azzal kapcsolatban áll.

Ha a jelen általános feltételek bármelyik záradéka vagy szakasza, amely nem alapvető fontosságú a jelen feltételek fennállása szempontjából, semmisnek vagy végrehajthatatlannak minősül, az nem érinti a többi záradék érvényességét.

Follow us on our social networks

RRSS  Interovic

RRSS Provacuno

European
Animal Welfare