HIVATALOS EURÓPAI ÁLLATJÓLÉTI ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELEM – TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

A jelen Adatvédelmi szabályzat a www.bienestaranimaleuropeo.hu weboldalra (a továbbiakban: a weboldal) vonatkozó Általános Szerződési Feltételek részét képezi.

Utolsó frissítés: 2022. április 20.

A személyes adatok védelmére vonatkozó szabályokkal összhangban, valamint az EU 2016/679 rendelet 13. és 14. cikkében, az általános adatvédelmi rendeletben foglalt rendelkezések alapján a Felhasználó a jelen Adatvédelmi Szabályzat útján a következőkről tájékozódik:

Személyes adatok feldolgozója Adatkezelő

INTEROVIC ADATAI

PROVACUNO (a továbbiakban: Adatkezelő), székhelye: Avenida de Pio XII, 6, 3º Planta, Postai irányítószám: 28016 (Madrid) és adószám: G-87305009, felelős a felhasználók („Felhasználók”) által a Weboldalon keresztül megadott adatok feldolgozásáért.

A PROVACUNO-val a fent említett postai címen, a info@provacuno.es e-mail címen vagy a 91 7129125-ös telefonszámon lehet kapcsolatba lépni.

Fenntartjuk a jogot, hogy bármikor módosítsuk vagy kiigazítsuk ezt az adatvédelmi szabályzatot, ezért javasoljuk, hogy tekintse át azt.

A feldolgozás tárgyát képező adatok

HONLAP ELÉRHETŐSÉGEI, E-MAIL

Az adatkezelő a felhasználó által a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül, vagy az adatkezelővel e-mailben történő kapcsolatfelvétel során megadott azonosító és kapcsolattartási adatokat, valamint a felhasználó által megadott egyéb adatokat kezeli.  Továbbá az INTEROVIC AND PROVACUNO anonim módon feldolgozhatja a felhasználó IP-címét, operációs rendszerét vagy böngészőjét, sőt a látogatás időtartamát is.

Az adatok feldolgozása a következő célokból történik:

 • Konzultációk, kérelmek vagy kérések megválaszolása.
 • A kért szolgáltatás kezelése, a kérelmek megválaszolása vagy a kérések feldolgozása.
 • Elektronikus úton történő tájékoztatás, egy kérelemmel kapcsolatban.
 • Az INTEROVIC és PROVACUNO információkkal kapcsolatos elemzés és a weboldal javítása.
 • A kereskedelmi stratégia javítása.

Az adatfeldolgozás az érintett elfogadásán és hozzájárulásán alapul: az űrlap kitöltése vagy a beküldés gombra való kattintás azt jelenti, hogy a felhasználó tájékoztatást kapott és kifejezetten hozzájárult adatainak a jelen adatvédelmi szabályzat alapján történő feldolgozásához.

Minden űrlapunkon a kötelezően kitöltendő mezőknél *-gal jelöljük.  Ha nem adja meg ezeket a mezőket, vagy nem pipálja ki az Adatvédelmi szabályzat elfogadását jelölő négyzetet, az adatok nem küldhetők el.

Harmadik fél általi adatfeldolgozás

Az Adatkezelő főszabályként csak a tulajdonosai által megadott adatokat dolgozza fel.  Amennyiben harmadik féltől származó adatokra kerül sor, ezeket a személyeket tájékoztatni kell, és előzetes hozzájárulásukat be kell szerezni, ellenkező esetben az INTEROVIC és a PROVACUNO nem vállal felelősséget e követelmény megsértéséért.

Kiskorúakra vonatkozó adatok

Az INTEROVIC és a PROVACUNO nem kezel 14 év alatti gyermekekre vonatkozó adatokat.  Ezért a felhasználónak tartózkodnia kell az ilyen kor alattiak adatközlésétől, illetve adott esetben az ilyen kor alattiak adatainak harmadik személyek adatközlésétől.  Az INTEROVIC és a PROVACUNO nem vonható felelősségre e rendelkezés megsértéséért.

Alkalmazott biztonsági intézkedések

Az INTEROVIC és a PROVACUNO optimális szintű információbiztonságot fogadott el, a technika jelenlegi állásának megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket biztosítva és elfogadva annak érdekében, hogy elkerülhető legyen a személyes adatok elvesztése, helytelen felhasználása, megváltoztatása, jogosulatlan hozzáférése vagy ellopása.

Közlés harmadik felekkel

A felhasználók személyes adatai továbbításra kerülhetnek:

 • Nemzeti Adóhivatal és bankok és pénzügyi szervezetek a nyújtott szolgáltatás vagy a megvásárolt termék kifizetése céljából; jogi kötelezettség alapján.
 • A szolgáltatás nyújtásához szükséges Adatfeldolgozók, akik aláírtak egy szolgáltatásnyújtási szerződést, amelyben vállalják, hogy az adatkezelővel azonos szintű adatvédelmet tartanak fenn.

Amennyiben az adattovábbítás nemzetközi adattovábbítást jelent amerikai alkalmazások felhasználásával, az Európai Bizottság által jóváhagyott szerződéses záradékok vonatkoznak rá. 

Felhasználói jogok

Az adatvédelmi rendelet egy sor joggal ruházza fel a felhasználót, amelyeket az INTEROVIC ÉS PROVACUNO, mint adatkezelőknek teljesíteniük kell:

 • Az adatok feldolgozásának megismeréséhez való jog.
 • Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatokhoz való hozzáférés joga.
 • Right to request rectification of inaccurate data.
 • A pontatlan adatok helyesbítésének kéréséhez való jog.
 • Az adatok törlésének kéréséhez való jog, ha azok már nem szükségesek ahhoz a célhoz, amelyhez azokat gyűjtötték, vagy ha a hozzájárulást visszavonták.
 • Az adatkezelés korlátozásának kéréséhez való jog bizonyos esetekben, amelynek során az adatokat csak a jogi kötelezettségeknek megfelelően őrzik meg.
 • A korábban esetlegesen megadott adatkezeléshez adott hozzájárulás bármikor történő visszavonásakor. 

A folyamat megkönnyítése és az adatok pontosságának elvének teljesítése érdekében az Adatkezelő hálás az adatok bármilyen módosításának közléséért.

A fent említett jogok gyakorlásához a felhasználó kérheti az INTEROVIC és a PROVACUNO nyomtatványát, vagy használhatja a Spanyol Adatvédelmi Ügynökség vagy harmadik felek által készített nyomtatványokat. Ezeket a nyomtatványokat elektronikusan kell aláírni, vagy a személyi igazolvány fénymásolatát kell csatolni hozzájuk. Képviselet esetén a felhasználó személyi igazolványának másolatát kell benyújtani, vagy a felhasználónak elektronikus aláírással kell ellátnia.  A nyomtatványok benyújthatók személyesen, levélben vagy e-mailben az Adatkezelőnek a szöveg elején megadott címére.

Az INTEROVIC és a PROVACUNO a jog gyakorlásától függően a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül, rendkívül összetett kérdés esetén két hónapon belül válaszol, amelyről a felhasználót értesítik. 

Sütik

Ez a weboldal sütiket használ. Amennyiben további információra van szüksége, kérjük, tekintse meg a Sütikre vonatkozó szabályzatunkat.

Cookie szabályzat.

A személyes adatok megőrzése

 • A személyes adatokat mindaddig megőrizzük, amíg a felhasználó továbbra is kapcsolatban áll az adatkezelővel.
 • A kapcsolat megszűnését követően az egyes célokra feldolgozott adatokat a jogszabályban meghatározott időtartamokig őrizzük meg, beleértve azt az időtartamot is, amelyet egy bíró vagy bíróság előírhat, szem előtt tartva a bírósági eljárásokhoz szükséges időtartamot.
 • Ezért a feldolgozott adatokat a fent említett, jogilag meghatározott időszakok időtartamáig megőrzik, ha erre jogi kötelezettség áll fenn, vagy e jogi időszak hiányában addig, amíg az érintett nem kéri azok törlését vagy vissza nem vonja hozzájárulását.
 • Az INTEROVIC AND PROVACUNO a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos valamennyi információt és kommunikációt a termék- vagy szolgáltatási garanciák érvényességi idejéig megőrzi, hogy az esetleges reklamációkat kezelni tudja.
 • A megőrzési időszakokra vonatkozó további információkért az alábbi táblázatban tájékozódhat:

INTEROVIC
C/ Agustín de Bethancourt nº 17, 6ª Planta
28003 – Madrid
Telefon: 91 833 64 72
E-mail: interovic@interovic.es

PROVACUNO © 2019
Avenida Pio XII, Nº 6 – 3ª planta
28016 – Madrid
Telefon: 91 71 291 25 | 696 32 65 62
E-mail: info@provacuno.es

Follow us on our social networks

RRSS  Interovic

RRSS Provacuno

European
Animal Welfare